Rapporter: Syriska flyktingar tvingas tillbaka

Nytt på Kunskapskanalen

– Ett barn föds inte med vapen i hand, utan med kärlek och ett leende!

Populära program

Komplicerat är bara förnamnet på Natolandet Turkiets relation till resten av…
Resebolag uppger att striderna i Syrien lett till ett minskat intresse för resor.

Sista chansen

Nästa år kan det kosta mer att sopsortera fullt ut, än att inte göra det alls.

kommunikation Tyska WWWII Skala 6 1 2 DID D8123 drud 7336azjvn11325-Åtgärdssiffran

1 6 Skala WWWII Tyska kommunikation 2 drud D8123 DID